Spirituell Coaching

Genom ett inspirerande uppstartsmöte tar vi gemensamt fram en plan för din individuella och spirituella utveckling. En resa som börjar med ett första steg.

Mötet består av:
Dialog
Kanalisering
Meditation
CoachingUtvecklingsplanens innehåll och omfattning fastställs med hänsyn till dig som individ, dina förmågor, dina önskemål, mål, visioner och fas i livet. Ett urval av de områden vi kan jobba med är:

Inre Källan/Själen
Identifiera och stärka dina gåvor/talanger
Identifiera och släppa gamla mönster/hinder
Naturkraft och Shamanism
Balans och Harmoni
Att använda kort (t ex Änglakort, Djurkort)
Healingmeditationer
Kreativa meditationer
Mål och Vision för din spirituella utveckling
Övningar och uppgifter mellan varje tillfälle


För vem passar Spirituell Coaching

Varje individ som har en längtan att vandra ”sin spirituella väg” medvetet, och har en vilja /engagemang till sin egen utveckling, är varmt innerligt välkommen!

Datum
1 – 2 ggr/månad (klienten väljer)
Tid
1 – 2 tim/tillfälle

Som aktiv klient har du generös rabatt på kurser och meditations-kvällar (gäller ej för resor och lärarutbildningar).

Läs mer om

Healing meditationer
 
Webbdesign GPdesign

LifePurpose          Mia Holm          070–770 07 55          mia@lifepurpose.se