Kanaliseringslärare

Grundläggande/stark utbildning för dig som redan är Medial vägledare och längtar efter att få dela/lära ut dessa vackra livsbejakande energier och gåvor till andra. Kursen omfattar 5 kurspass varav en del är aktivt deltagande under en kanaliseringskurs som genomförs av huvudläraren.

Under kursen får du ta del av Mias väl genomarbetade pedagogik, struktur och energiarbete som gör att de absolut allra flesta deltagarna lyckas öppna sin kanal och ta emot budskap från Guiderna (av ca 200 deltagare är det 5 personer som inte lyckats).
Kontakta Mia för mer information, pris, datum och ansökan
Del av innehåll:


Grundläggande pedagogik
Skapa ett heligt space samt starkt attraktionsfält
Bygga/skapa altare
Rena, rensa och beskydd
Förberedelser inför kurs
Genomförande av kurs
Verktyg exklusivt för Kanaliseringslärare
Vem kan gå kursen

Utbildningen riktar sig till dig som har en stark längtan att börja jobba mer spirituellt, som känner en attraktion i hjärtat att föra ut dessa gåvor till andra. För Mia blev just kanaliseringskurserna och därefter lärarutbildningen omvälvande, och det är med innerlig glädje hon vill erbjuda detta till andra!

Du behöver ha tillit till din kontakt och kommunikation med Gudier, Änglar och andra dimensioner.

Förkunskapskrav

Van medial vägledare/medium med tillit till din kontakt med Guider/Änglar. Genomgått kurs i kanalisering eller motsvarande.


Läs mer om
Meditationslärare
 
Webbdesign GPdesign

LifePurpose          Mia Holm          070–770 07 55          mia@lifepurpose.se